בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

לספר ביציאת מצרים

'הגדת מסורת הרב' המבוססת על פירושי הרב סולובייצ'יק משלבת הסברים למדניים המשלבים הלכה והגות, דיונים על גורל העם היהודי בגלות ובגאולה, וגם תיאור רגיש ואמפתי לאתגר הנפשי שעמד בפני יעקב אבינו כשירד מצרימה.

undefined

רבנים שונים

ניסן תשע"ט
4 דק' קריאה
"בזיכרוני החווייתי", העיר פעמים רבות מו"ר הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, "בולטים להם שני לילות מיוחדים... מרומים בקדושתם וזוהרים ביופי מסנוור: ליל הסדר וליל כל נדרי". לקסם הטמון בליל הסדר, לפי הרב, היו שני היבטים: חוויית יציאת מצרים מחד, ומאידך התודעה ש"בליל יציאת מצרים פגשו בני ישראל בה', היה להם רנדוו עמו...". מכיוון שלדעתו הזמן הוא נזיל ומאורעות העבר נגישים למי שמתחבר אליהם, הרי שמטרת סדר ליל פסח איננה רק לזכור את יציאת מצרים ולשאוב ממנה תובנות לחיים היום, אלא לשבור את מגבלות הזמן והמקום כדי לחוות מחדש את יציאת מצרים והתגלות ה' לעמו בעצמנו, בגדר "בכל דור ודור חייב אדם ל(ה)ראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
בשביל הרב סולובייצ'יק זצ"ל, הדרך הנכונה להשגת מטרות אלו היא תלמוד תורה, שבעצמו מספק ליהודי את המפגש העוצמתי והאמיתי עם נותן התורה. לשם כך, כבר כמה שבועות לפני פסח הרב היה מקדיש את שיעוריו הרבים (בישיבת רבינו יצחק אלחנן ובמקום מושבו בבוסטון) לעיון מדוקדק בהגדה של פסח ובהלכות ומנהגי הסדר. התוצאה הייתה אוצר של פירושים ותובנות, הברקות ותפיסות עולם אשר מאירים את הטקסט של ההגדה, סיפור יציאת מצרים בתורה וגם היבטים שונים של הלכות החג. האחרונים ראויים להדגשה מיוחדת לאור שיטתו שדווקא מתוך עיון בהלכה יוצאים התכנים והביטויים החווייתיים של עבודת ה'.
כמו אבותיו ובני משפחתו מבית בריסק, מיעט הרב סולובייצ'יק זצ"ל לפרסם את תורתו בחייו. חוץ מאוסף שיעורים לזכר אביו, כמה מסות מרכזיות בפילוסופיה ושיעורים בנושא תשובה, לא יצא הרבה ממשנתו לרשות הרבים. גדולת שמו בתורה ובהגות הייתה מבוססת בעיקר על פרסומים אלה, על שיעוריו בציבור ועל הפצת תורתו על ידי תלמידיו ומוקיריו הרבים.
מאז פטירתו בתשנ"ג, הולכים ומתרבים כתבים פרי עתו שהיו עד אז טמונים בכתבי יד או באלפי הקלטות שיעוריו בהלכה ובהגות או ברשימות שנרשמו על ידי תלמידיו. המובילים העיקריים בהפצת משנתו הם המפעלים 'תורת הרב' (בראשות בנות הרב, ד"ר עטרה טברסקי וד"ר טובה ליכטנשטיין) ו'מסורת הרב', מטעם התאחדות בתי הכנסת האורתודוקסיים בארצות הברית.
'הגדת מסורת הרב' שיצאה לאור באנגלית בשנת תשס"ט, מוצאת כעת לאור בעברית על ידי הוצאת מגיד. הגדה זו קובעת ברכה מיוחדת לעצמה. בניגוד להגדות אחרות המעוטרות בתורת הרב, היא מגישה לקורא את פירושי הרב סולובייצ'יק להגדה ממש בלשונו, הן בהלכה והן בהגות. רוב הפירושים לקוחים מספרי הרב שיצאו לאור בשנים האחרונות (רובם במסגרת מפעל 'תורת הרב' הנ"ל), והוצמדו בדייקנות ובטוב טעם לקטעים המתאימים בטקסט של ההגדה. העורך הרב מנחם גנק מספק ללומד פירושים רבים ממאות הקלטות של שיעוריו שטרם יצאו לאור בדפוס. שיעורים אלה נאמרו במקור באנגלית או ביידיש, והבאתם כאן היא בגדר תרומה חשובה להכרת תורת הרב בקרב הציבור הישראלי. בצד אלה, הפירוש כולל גם רשימות של שיעורים ששמע העורך במשך השנים הרבות שבהן למד אצל הרב.
הפירושים המקשטים את הטקסט מייצגים את הרב-צדדיות המסחררת של הרב סולובייצ'יק. לצד דיונים למדניים בנושא קורבן הפסח או ספירת העומר, יש בהגדה הסברים המשלבים הלכה והגות למצוות מצה ומרור או לטיבה של מצוות סיפור יציאת מצרים, דיונים בגורל העם היהודי בגלות ובגאולה, וגם תיאור רגיש ואמפתי לאתגר הנפשי שעמד בפני יעקב אבינו כשירד מצרימה. הרב גם הקפיד מאוד על קדושתם של מנהגי ישראל, וראה בהם ביטוי לעקרונות אמוניים והלכתיים. בהתאם לכך, הלומד ימצא כאן דיונים במשמעות קערת הסדר ושאלת מצות מכונה ועוד. התוצאה הכללית היא מוצר מצוין למילוי חובת סיפור יציאת מצרים, להיכרות עם תורת הרב ופתח לחוויית הלילה המרומם והנשגב שבו נולד העם היהודי.

הכמיהה מתגברת
הרב סולובייצ'יק זצ"ל סלל דרך ייחודית במחשבת ישראל. בניגוד למקובל הוא לא התעסק בשאלות פילוסופיות טהורות כגון הוכחת קיומו של הקב"ה, צדיק ורע לו, טעמי המצוות ועוד. הוא התרכז בחווייתו הדתית האישית של האדם העומד לפני בוראו. לא את הקב"ה הוא חוקר, אלא את האדם מתוך רצון לברר איך יעבוד הוא את אלוקיו ואיך ייראה היחס ביניהם. הוא צלל לנבכי נשמתו של היהודי המאמין. מתוך הסתכלות רגישה לליבו של המאמין, ולא מעט מתוך חשיפת מכמני נפשו הוא, משרטט הרב את הצדדים הרוחניים והתודעתיים המגוונות שמשתקפים בתוכו, דרך פרשנות מקורית של התנ"ך על מפרשיו הקלאסיים או מדרשי חז"ל. את ממצאיו הוא מציג דרך דמויות אידיאליות אשר חיות במתח בנבכי אישיותו של האדם. עם דמויות אלו יכול כל אחד למצוא את עצמותו משתקפת, ודרכן ניתן לגשת לעבודת בוראו ולהגשמת מקומו בעולם. הגשמה זו, הדגיש הרב, היא דרך ההלכה - מתווה הדרך שהעניק הקב"ה לישראל לניווט חייו – אשר משמשת מקור לחיפוש הפנימי.
בעשורים האחרונים מתגברת הכמיהה בציבור הדתי לקשר אינטימי וטהור עם הקב"ה. לכן, עיתוי פרסום ספריו העוסקים דווקא בנושא זה בתקופה זו הוא בגדר דבר בעיתו. אולם רבים מתקשים בהבנת כתבי הרב. מודל החשיבה שלו, הרב-צדדיות של משנתו והסממנים הפילוסופיים הנעוצים בדבריו מקשים על הקורא שאיננו רגיל בכתיבה כזאת. לפני שבע שנים פרסם הרב ראובן ציגלר ספר מבוא באנגלית להגותו של הרב סולובייצ'יק, ספר שהתקבל בתשואות על ידי מומחים ולומדים פשוטים כאחד באשר הוא מנגיש בהצלחה את תורת הרב לקהל הרחב. עכשיו, הודות להוצאת מגיד, מוגש הספר לציבור בלבוש עברי.
המחבר היה אוצר עיזבונו של הרב במכון 'תורת הרב', וכמעט אין שני לו במומחיותו בחומר הן בהלכה הן במחשבה, כעדותו של הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל בהסכמה לספר. הספר מבוסס על קורס מתוקשב שהעביר המחבר בבית המדרש הווירטואלי (VBM) של ישיבת הר עציון, ושומר על מבנהו הדידקטי (שבוודאי היה מוצא חן בעיני הרב זצ"ל) והולך מהקל אל הכבד. בסגנון בהיר וקליט הראוי לציון, הוא פותח בלימוד-עיון מודרך בשלוש מסות קצרות המנגישות לקורא יסודות במחשבתו וגם מרגילות אותו בסגנון כתיבתו. כל פרק כולל סיכומי ביניים והפניות לכתבים מקבילים של הרב ולמאמרים המלבנים נקודות ספציפיות. אחרי פרקי מבוא אלה, ניגש המחבר ליצירות מופת הידועות 'איש האמונה הבודד' (חלק ג), 'וביקשתם משם' ו'איש ההלכה' (חלק ו). בדרך, הוא גם דן בנושאים אחרים כמו תפילה ותשובה (חלק ד).
הקורא הישראלי ימצא עניין מיוחד בפרק העוסק בהגותו הציונית, לאחר שנטש את דרך אבותיו וחבר לתנועת מזרחי עוד בטרם קום המדינה. כמובן, במרכז העניינים עומדת מסתו 'קול דודי דופק'. אולם המחבר מרחיב את היריעה הרבה מעבר לה. על פי מקורות נוספים הוא משרטט את עומק שיטתו הציונית, על רקע השוואת דעתו לזו של הרב קוק זצ"ל מחד ולעולם החרדי מאידך. הפרק נגמר בדיון מעניין בעמדת הרב בנושא אמירת הלל ביום העצמאות ומשמעותה.
הרב סולובייצ'יק הלך לעולמו בחול המועד פסח תשנ"ג. אולם השפעתו על הציבור הדתי-לאומי רק הולכת וגדלה עם השנים. לדעתי, אין דרך טובה יותר להתחיל להכיר את ענק התורה הזה מאשר דרך שני ספרים אלה.


הרב פרופ' ג'פרי וולף למד תשע וחצי שנים אצל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. הוא מרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן

מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il