בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

חטא המרגלים

לפי דרכה של תורה עלינו לבחון את המועמדים להנהגה לפי התנהגותם האישית הפרטית - יושר, אמינות, דאגה כנה לציבור וביחוד אם הם פועלים לטובת עם ישראל וחבל נחלתו

undefined

הרה"ג דוב ליאור

סיון תשס"ח
2 דק' קריאה
פרשתנו עוסקת בתיאור אחת המרידות הקשות ביותר בתולדות עמנו - המרד נגד סמכותו של משה רבנו. במידה מסוימת, מרד זה חמור יותר מהמרד במלכות בית דוד, כי כאן המרד גלש גם למרידה בסמכות התורנית, וכפירה באחד משלושה עשר עיקרי אמונה - תורה מן השמים, שהרי קורח טען שמשה בודה דברים מלבו ולא כל מעשיו נאמרו לו מפי הגבורה.
מחלוקת זו יש לה משמעות לכל הדורות, מפני שדור המדבר היה מצד אחד - דור דעה שקיבל את התורה ובנה את התשתית הרוחנית של בני ישראל, אך לכן מצד שני - למעידות שלו יש השלכה גם לדורות הבאים.
והנה, מכל המחלוקות של קורח ועדתו, מעמד הכהונה רק התחזק בעם. הוכח, שהכהנים בחירתם היא מפי גבוה ולא בגלל כישוריהם או מעלות אחרות. זהו עיקרון חשוב, שמסייע לציבור לקבל מהכהנים תורה והדרכה בעבודת ה'.
נמצא שמתיאור המחלוקת בתורה שבכתב ומהסבר הרקע והמניעים למחלוקת בתורה שבעל פה, אנו למדים כיצד עלינו להתייחס לבעלי מחלוקת גם אם הם נחשבים לאנשים גדולים ומכובדים, שהרי קורח בעצמו מנושאי הארון היה, תפקיד נכבד וחשוב. בעלי המחלוקת היו מחולקים לשלושה מרכיבים: קורח היה הוגה הדעות והאידיאולוג של כל הנושא, דתן ואבירם הם ה'עיתונאים' של אותם ימים, תפקידם היה לשווק ולמכור את הרעיונות שימשכו את הציבור, ואילו המאתיים וחמישים איש היו אנשים תמימים ויראי שמים באמת, שתשוקת הדבקות באלוקים משכה אותם עד שקמו נגד משה ואהרון.
חז"ל גילו לנו, שהמניע העיקרי של קורח היה נגיעה של כבוד. הוא כעס שמינו את בן דודו ולא אותו כנשיא של שבט הלוי, ומתוך קנאה קם וחלק על כל המינויים של משה, ומשך את לב כל העם באומרו שהוא רוצה שוויון: כל העדה כולם קדושים והעבודה צריכה לחזור לבכורות כמו שהיה לפני חטא העגל. דתן ואבירם חלקו על משה מפני השנאה הקדומה שהייתה להם עליו עוד ממצרים, ושאר האנשים נגררו אחריהם מתוך תמימות עד שבעטו ברבם.
לדורות אנו למדים שאם ישנו מהלך של בחירות, ומועמד מסוים מבטיח הרים וגבעות שיביאו שיגשוג כלכלי, שוויון ועוד כמה מליצות מהסוג הזה, עלינו לברר היטב האם קידומו האישי הוא העיקר בעיניו ושאר הסיסמאות הן רק כדי למשוך תמימי לב.
לפי הדרכה של תורה עלינו לבחון את המועמדים להנהגה לפי התנהגותם האישית הפרטית - יושר, אמינות, דאגה כנה לציבור וביחוד אם הם פועלים לטובת עם ישראל וחבל נחלתו. אסור להיגרר אחרי ססימאות שאין להם כיסוי. ואנו תפילה שעם ישראל ידע לבחור נציגים ישרים והגונים שיפעלו למען תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il