ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

ברכות - דף ו ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא ברכות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (13 ד') הורד mp3
שלח לחבר

יט' אב התשע"ב

ברכות - דף ו

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(ו. שורה 4 – ו: שורה אחרונה)

א. המשך הברייתות של אבא בנימין

A. שדים
(
גם קשור לק"ש על המיטה, שמגינה מפני המזיקין)

אבא בנימין - לו יכולנו לראות את המזיקין, לא היינו עומדים בזה.

עוד אמירות על השדים:

כמות –

 1. 1. אביי –יותר מאיתנו, וכחפירה סביב העץ 
 2. 2. רב הונא – אלף משמאל ורבבה מימין. 
 3. 3. רבא – הדוחק בדרשה – בגללם.
  (וכן הברכיים והרגליים הכושלות, והבגדים המתבלים). 

לראות אותם -

 1. 1. את עקבותיהם – באפר על המיטה. 
 2. 2. אותם – ישים על עיניו אפר של שליית חתולה בכורה ושחורה בת בכורה ושחורה.

B. בית כנסת

אבא בנימין – אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת.

עוד מימרות על בית הכנסת:

 1. 1. רבין בר רב אדא-רב יצחק – השם נמצא בבית הכנסת, וכן בעוסקים בתורה (10, 3 בדין, 2, 1).

(החידוש בכל מספר: 2 נכתבים דבריהם בספר הזכרונות, 3 – דין נחשב לימוד תורה, 10 – השכינה מקדימה עוד לפני שכולם מגיעים).

אגב זה, עוד מימרא שלו – השם מניח תפילין.

מקור – התפילין נקראים עוז, והשם נשבע "בזרוע עוזו".
מה כתוב בהם – 6 פסוקי שבח לעם ישראל (כפי שאנו מייחדים את ה' כך הוא מייחדנו "וה' האמירך היום"). בתפילין של יד הם באותו בית, בשל ראש מחולקים כך:
1. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

אשריך ישראל
2. כי מי גוי גדול.

ומי גוי גדול.
3. או הניסה
4. ולתתך עליון

 1. 2. רבין בר רב אדא-רב יצחק – (ו: 2+) הרגיל לבוא לבי"כ ולא בא, השם שואל עליו ובודק אם הלך לדבר מצווה או רשות.
 2. 3. רי"ח – ה' כועס כשלא מוצא מניין בבי"כ (מדוע באתי ואין איש...).
 3. 4. ר' חלבו-רב הונא – כל הקובע מקום לתפילתו הוא מתלמידיו של אברהם,
  "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד (-התפלל) שם".
 4. 5. ר' חלבו-רב הונא – לא יצא בפסיעה גסה מבית הכנסת
  אביי – אך מצווה לרוץ אל ביה"כ.

ואגב, ר' זירא תחילה ביקר את הרצים בשבת לתפילה אך אחרי ששמע את ריב"ל הצטרף אליהם.

עד כדי כך שאמר ר' זירא – אגרא דפרקא – הריצה. (ועוד רשימה של שכר מפתיע).

 1. 6. רב הונא – המתפלל אחורי בית כנסת נקרא רשע.

מקור – "סביב רשעים יתהלכון, כרום זולות לבני אדם" (תהלים יב).

אביי – אא"כ מכוון פניו לבית הכנסת.
סיפור על אחד שהתפלל מאחורה ולא כיוון לביה"כ, ואליהו הרגו.

.           אגב, דרשות על "כרם זלות":

 1. 1. דברים העומדים ברומו של עולם (תפילה), אנשים מזלזלים בהם.
 2. 2. מי שנצרך לבריות (זולות) נעשים פניו ככרום (דג שצבעו משתנה).

[ועוד על זה – ר' אמי ור' אסי – כאילו נידון באש ומים].

ב. עוד דרשות של ר' חלבו – רב הונא

A. לעולם יהא זהיר בתפילת מנחה (שבה נענע אליהו).
ורי"ח מוסיף את ערבית ורנבי"צ את שחרית.

B. הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה קולות (קול ששון...).
ואם משמחו זוכה ב:

ריב"ל – זוכה לתורה (שכתוב בנתינתה 5 קולות).
ר' אבהו – כאילו הקריב תודה (המשך הפסוק של קול ששון כתוב "מביאים תודה בית ה'").
ר' יוחנן – כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים (המשך הפסוק "כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה".

C. ירא שמים דבריו נשמעים (סוף קהלת "הכל נשמע את האלקים ירא").

["כי זה כל האדם" -
ר"א – כל העולם נברא בשבילו,
ר' אבא בר כהנא – שהוא שקול כנגד כל העולם,
ר' שמעון בן עזאי/זומא – שכל העולם נברא לצוות לזה].

D. להקדים שלום לחבר שרגיל לומר לו שלום.

ואם לא משיב על שלום נקרא גזלן.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב