ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש משנה וגמרא שבת

הדף היומי הקצר

שבת - דף לו'

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה

(לה: 2- עד סוף פרק במה מדליקין)

מוקצה בשופר וחצוצרה

שופר וחצוצרה הם כלי שמלאכתו לאיסור, ובגמרא יש כמה מקורות האם הם מותרים בטלטול:

שופר

חצוצרה

הסבר א

הסבר ב

ר' יוסי בר"ח

אסור

אסור

שניהם כלי שמלאכתו לאיסור, אך שופר משמש גם להיתר אם זה של יחיד (להשקות תינוק).
דחייה – גם של ציבור משמש להשקות עניים.

ר' נחמיה

רש"י – בכל כלי (אפילו כלי של היתר) מותר לטלטל רק לצורך השימוש העיקרי שלו.
תוס' – האיסור דווקא בכלי שמלאכתו לאיסור, ומותר כל תשמיש שרגילים לו בימי החול (גם אם אינו העיקרי).

ברייתא א

מותר

אסור

ר"י

רש"י – חצוצרה זה רק כלי שמלאכתו לאיסור, שופר – גם להיתר, ואינו מוקצה כלל (גם לטלטל סתם).

תוס' – שניהם נחשבים כלי לאיסור, ומותר לצורך גופו או מקומו, אך מחצוצרה מסיח דעתו יותר ואסור לגמרי.

ברייתא ב

מותר

מותר

ר"ש
רש"י – אין לו בכלל מוקצה (סביר שרש"י מתכוון שאין לו כלי שמלאכתו לאיסור).
תוס' – גם הוא מתיר רק לצורך גופו או מקומו.

שאלת ניסוח: ולמה בר' יוסי בר"ח שאסור, כתוב קודם שופר ואח"כ חצוצרה?

תשובה – השמות שמשתמשים בהם התהפכו, ואכן זה בעצם קודם חצוצרה ואח"כ שופר.

אגב זה, עוד דברים ששמותיהם התחלפו:

  1. ערבה וצפצפה.
  2. פתורא ופתורתה.
  3. הובלילא ובי כסי.
  4. בבל ובורסיף.

עוד בנושא שבת
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il