ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה יומית

טבילת קופסאות שימורים

מוקדש לעלוי נשמת
ראובן בן כוכבה
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
עיקרי ההלכות
א.מותר להשתמש בקופסת שימורים ללא טבילה, ואין חובה לרוקן את תוכנה לכלי אחר.
ב. שימוש שני בקופסת שימורים מצריך טבילה.
ג.נחלקו האחרונים האם יש לטבול כלי אלומיניום חד פעמיים. יש פוטרים מטבילה, יש מחייבים בטבילה. ויש המחלקים בין כלי חלש שניתן להשתמש בו פעמים בודדות שפטור מטבילה לבין כלי חזק שחייב בטבילה.

טבילת קופסאות שימורים
עם תום החגים אנו חוזרים לסדר הלימוד הרגיל וממשיכים לעסוק בהלכות טבילת כלים.
נעסוק בשתי שאלות שהתחדשו בדורות האחרונים.
שאלה ראשונה נשאלה לגבי קופסת שימורים עשויה פח, ולכן נחשבת 'כלי מתכת'. האם מותר להשתמש בה לאחר פתיחתה ללא טבילה?
הפוסקים כתבו ששה טעמים להתיר שימוש בקופסאות שימורים ללא טבילה:
1. הקונה אינו מעוניין בקופסא אלא בתוכנה.
2. הקופסא אינה נעשית כלי עד הפתיחה, ומכיוון שהפתיחה נעשית על ידי הקונה הכלי נחשב שנעשה ע"י ישראל.
3. אחרי השימוש משליכים את הכלים ואין תועלת לטבילה.
4. אין זמן ראוי לטבילה. כשהאוכל בפנים אין אפשרות לטבול, ואחרי שמוציאים את האוכל אין כבר צורך בכלי.
5. קופסת שימורים איננה כלי סעודה.
6. אין לחייב לשפוך את תוכן הקופסא לכלי אחר מאחר וזה 'שב ואל תעשה'.
לכן, למעשה אין חובה לטבול קופסאות שימורים ומותר להשתמש בהם כמו שהם 1 .
אם אחרי ריקון הקופסא מתוכנה המקורי, משתמשים בה פעם שניה, יש מקום לחייב טבילה, שכן רבים מהטעמים המפורטים לעיל לא שייכים.

טבילת כלים חד פעמיים
השאלה השנייה בה נעסוק היא האם חייבים לטבול כלי אלומיניום חד פעמיים.
בניגוד לקופסת שימורים בה הסכימו כל הפוסקים לפטור מטבילה, בשאלה זו נחלקו הדעות.
שתי נקודות מחלוקת בשאלה זו: א. האם כלי חד פעמי נחשב כלי? ב. האם שימוש חוזר בכלי חד פעמי משנה את דינו?
למעשה:
דעת החלקת יעקב והמנחת יצחק להקל שלא צריך טבילה כלל. לעומתו, בעל משנה הלכות מחייב בטבילה.
בעל האגרות משה פסק לחלק: אם אין אפשרות להשתמש יותר מפעמיים שלש, פטור מטבילה, ואם יש אפשרות להשתמש אלא שלא עושים זאת בגלל שהכלי זול, חייב בטבילה.
דעת החזון עובדיה לחייב טבילה בלי ברכה.
עוד בנושא הלכה יומית

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il