ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש משפחה חברה ומדינה פקודות הסותרות דין תורה

רקע והערות לכרוזים והקריאות של רבנו - חלק א'

רקע והערות לכרוזים "מזמור י"ט של מדינת ישראל" ו"לכו חזו מפעלות ה'".
מוקדש לעלוי נשמת
רויטל בת לאה
לחץ להקדשת שיעור זה
מזמור י"ט של מדינת ישראל
בליל יום העצמאות ה'תשכ"ז, כשלושה שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, נשא רבנו דברים בסוף המסיבה בישיבה, קרוב לחצות, כמנהגו מדי שנה בשנה. בהתרגשות הזכיר את הלילה, מוצש"ק פ' וישלח, אור לטו"ב בכסלו ה'תש"ח, כשהחליטו שני שלישים מנציגי האומות בלייק-סקסס על חלוקת ארץ ישראל. את ארצי חילקו. השיא היה כשזעק: "איפה חברון שלנו, אנחנו שוכחים את זה, ואיפה שכם שלנו, אנחנו שוכחים את זה, ואיפוא יריחו שלנו, אנחנו שוכחים את זה?" לא היתה כל סיבה הגיונית לחזרה על קריאות אלו דוקא בשנה זאת. על כן, כאשר נעו כחותינו אחרי שלושה שבועות לתוך ערים אלו, ראו רבים בדברי רבנו יותר מאשר דרשה לכבוד החג...

על הרושם האדיר שעשו דבריו על הנוכחים, ראה בספר ארץ גאולה, מאת הרב יוחאי רודיק, המכון לחקר משנת הראי"ה, י-ם ה'תשמ"ט, עמ' 88. שיחה זו נרשמה ונערכה בידי הרב יהודה חזני זצ"ל, ונדפסה כך בספרו של רבנו, "לנתיבות ישראל" חלק שני. שינויים מספר הוכנסו, כדי לקרב הלשון יותר ללשון רבנו, תוך הקשבה לקלטת. נעזרנו בכותרות-המשנה שנרשמו ע"י הרב נפתלי בר-אילן, באחד מן הפרסומים של שיחה זו.

בסעיף ג. "ובלי 'המחותנים'" - באותו יום העצמאות, נערך המצעד הצבאי בירושלים. לא השתתפו בשל כך נציגים זרים מחו"ל, שהתנגדו לכך.

לכו חזו מפעלות ד'
שיחה זו משוכתבת מן הקלטת, כפי שנדפסה ב"שיחות הרב צבי יהודה", בעריכת הרב שלמה אבינר. קלטת וידיאו לשיחה "לכו חזו מפעלות ד'", עם רקע היסתורי, וקולו של רבנו, הופקה ע"י מכללת "מרחבים", ירושלים.

סעיף ג. "מפעל התורה". ע' לנתיבות ישראל חלק א, עמ' רח-רט, "כינוסה של תורה".

סעיף ד. "הישועות מלכו" - הכונה לדבריו שם בחלק יורה-דעה סימן סו: "ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בליבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ רוח הגאולה".

סעיף ה. "חוברת 'כל הארץ'" - ע"י חוג שוללי החלוקה, כסלו ה'תש"ז.

סעיף ו. "כל הסיבוכים שהתגלגלו" - חלוקת הארץ.

סעיף ז. "דברים שאמרתי בליל יום העצמאות" - לעיל "מזמור י"ט של מדינת ישראל", סעיף ב.

סעיף ח. "מופיע ביטוי נורא של הרב חרל"פ" - נדפס בחוברת אמרות טהורות חלק א', עמוד 42. מובא גם ב"קץ הדוחק" של יוסף ברמסון, פרק מט.
"את דברַי שם" - עיין לנתיבות-ישראל חלק א, עמ' צד, "תמימים נהיה! - בתורה ובארץ".

סעיף ט. "...אבא. הוא אמר...". - ראה לנתיבות-ישראל חלק ראשון, עמ' סה, "וממנה יושע".
"הממשלה האתיאיסטית". ממשלת רוסיה.

עוד בנושא פקודות הסותרות דין תורה
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il