בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יהודה בן הדסה הינדה מלכה

מתוך ספר המצוות הקצר

מצווה לאהוב כל אחד מישראל כגופו

מצות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט י"ח).

undefined

הרב שמואל הולשטיין

אייר תשס"ז
מצות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט י"ח).


מצוה להורות
במצוה זו כלולה החובה לאהוב את חברו, ולחוס על גופו וממונו של חברו כאילו הם שלו. וכפי שמבאר בעל ספר הכוזרי (מקור) שעם ישראל הינו כ"נשמה אחת המחולקת בגופות רבים", וממילא החבר ואני מהווים ישות אחת, ולכן ברור שיש לאדם לאהוב את חברו לפחות כמו שאוהב את עצמו. והחמירו חכמים בדבר זה ביותר עד שאמרו ש"המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא", וכן "מוטב לו לאדם להפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו".

ובכלל מצוה זו הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ודגש רב שמו חכמים במצוה זו על אהבת האדם כלפי אשתו, ומוטלת על האדם החובה לעשות כל מאמץ שאהבה זו תרבה ותגדל. (עי' )
______
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il