ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מצווה לאהוב כל אחד מישראל כגופו ;">

בית מדרש הלכה ומנהג מצוה גדולה Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

אייר תשס"ז

מצווה לאהוב כל אחד מישראל כגופו

מתוך ספר המצוות הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לרפואת
יהודה בן הדסה הינדה מלכה

מצות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט י"ח).


מצוה להורות
במצוה זו כלולה החובה לאהוב את חברו, ולחוס על גופו וממונו של חברו כאילו הם שלו. וכפי שמבאר בעל ספר הכוזרי (מקור) שעם ישראל הינו כ"נשמה אחת המחולקת בגופות רבים", וממילא החבר ואני מהווים ישות אחת, ולכן ברור שיש לאדם לאהוב את חברו לפחות כמו שאוהב את עצמו. והחמירו חכמים בדבר זה ביותר עד שאמרו ש"המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא", וכן "מוטב לו לאדם להפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו".

ובכלל מצוה זו הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ודגש רב שמו חכמים במצוה זו על אהבת האדם כלפי אשתו, ומוטלת על האדם החובה לעשות כל מאמץ שאהבה זו תרבה ותגדל. (עי' )
____________________________________
מתוך העלון השבועי של תנועת קוממיות.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il