בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

מגרון

אם כך ננהג - נלך בשתי זרועות, לא נתקיף אלא את המהרסים בלבד, ולא זה את זה - מיניה ומיניה תבנה ארץ ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אב תשס"ח
2 דק' קריאה
גם אני בין התומכים באנשי מגרון הנחרצים בעמדתם לא לזוז מהמקום, ומתנגדים לכל ניסיון לעקור אותם ממקומם. ועם זאת הבעתי את דעתי שמועצת יש"ע יכולה לנסות לבוא לידי סיכום עם משרד הביטחון לאתר מקום חדש ולבנות אותו, והם רשאים להתחייב לפני משרד הביטחון שכאשר המקום החדש יהיה מוכן וערוך בשלמות לקליטת התושבים, הם יעשו כל מאמץ לשכנע את אנשי מגרון לעבור אליו. אך לפני שהמקום החדש יהיה בנוי ומושלם, אין הם יכולים לפנות לאנשי מגרון כי הניסיון של הטיפול במגורשי גוש קטיף, גורם שאי אפשר לתת אימון בהבטחות של הממשלה.
אם וכאשר ייבנה המקום הנוסף, זה יהיה כנראה לאחר הבחירות, ותבוא ממשלה חדשה, והיא בעזרת ד' תבטל את הגזרה על מגרון וממילא יהיו שני מגרון. ואם היא תנסה לכפות על אנשי מגרון לעבור ממקומם, אזי יקומו כל הנאמנים לארץ ישראל המתנגדים לעקירה, וימנעו את הניסיון להחריב ישוב בארץ ישראל. ואנשי מועצת יש"ע אשר הבטיחו לשכנע את התושבים, ינסו לשכנע, ויהיו פטורים מהמאבק.
החלטת הבג"ץ לעקור ישוב בארץ ישראל אינה מוסרית ומנוגדת למצוות התורה - המצוה לישב כל מקום בארץ, ולא להשאירו לשממה, וכל שכן לא לתת אותו לנוכרים חלילה. הבג"ץ נגרר מרצון אחרי גוף פוליטי שפנה כביכול גם בשם בעלי הקרקע של חלק מסוים בישוב. הבג"ץ יכול היה להחליט אחרת. מאחר שעברו שנים רבות, ובעלי הקרקע לא התלוננו, יש לתת להם פיצויים על הפסד הקרקע או לחייב את המדינה לתת לבעלי הקרקע, כביכול, קרקע אחרת או להעביר את הדיון לערכה משפטית מתאימה לדיון בסכסוך של קרקעות. ויש עוד דרכים משפטיות לקבוע שאין זה מוסרי לעקור אנשים ממקומם לאחר שגרו בו שנים רבות. ומכיוון שההחלטה הזו של בית המשפט היא לא מוסרית, מותר וחובה להתנגד לה, על מנת ליצור תקדים שימנע מבג"ץ להתערב בנושאים פוליטיים ומדיניים, שאינם בסמכותו, ואינם עניינו. לחץ על בג"ץ להתיישר ולא להתערב בנושאים שאינם בסמכותו, יחזק את מעמדו שכל כך מעורער.
המתנגדים עקרונית לכל אמירה של נכונות לעקור את מגרון ממקומו, צריכים לזכור שהממשלה היא שרוצה לעקור, ואותה צריך לתקוף, ולא את מועצת יש"ע שבנתה את מגרון, ומעוניינת לכתחילה בהישארותו במקומו. וביותר צריך לזכור שהאויב האמיתי הם שונאינו הנוכרים ונגדם צריך להלחם. ולעומת זאת אומר לאנשי מועצת יש"ע: אתם צריכים לשמוח שיש מתנגדים לכל הסכם, ולהשתמש בזה בדיונים עם משרד הביטחון. ואם כך ננהג - נלך בשתי זרועות, לא נתקיף אלא את המהרסים בלבד, ולא זה את זה - מיניה ומיניה תבנה ארץ ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il