בית המדרש

  • ארץ ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

הרוח מנצחת

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ז' באייר ה'תשנ"ג
2 דק' קריאה
לא הפוליטיקאים הם שקובעים בסופו של דבר את התהליכים ההסטוריים. אנשי הרוח הנושאים את הרוח הפנימית של האומה, הם-הם המובילים את התהליכים ההסטוריים הגדולים. יותר מדוייק ויותר נכון לומר, - הרוח האלקית, רוח ד' המרחפת על האומה, הממלאה את אנשי האמונה, היא זו המכריעה את הכף. לפוליטיקאים יש אפשרות להיות שליחים נאמנים לרוח האומה, ובזה הם יכולים לזרז את התהליכים ולהיות שותפים להם. לעומת זאת, הם יכולים למעול ברוח האומה בשוגג או במזיד, ולעכב ולהקשות את דרכה, אבל הרוח לעולם תנצח.
כעת, בזמן הדיונים על גורלם של אדמות הקודש של ארץ ד', ארץ חיינו, נזכור בעצמינו ונזכיר לאחרים, שהמטרה הנכספת של עם ישראל בכל הדורות בעינה עומדת. והיא, לשוב לכל הארץ, לגבולותיה ההסטוריים, לפי גבולות ההבטחה האלקית, הבטחה אשר חזרה ונשנתה פעמים רבות בתורה. "כי את כל הארץ אשר אתה רֹאה לך אתננה ולזרעך עד עולם" (בראשית יג ; טו). "ושתי את גבֻלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את יֹשבי הארץ וגרשתמו מפניך" (שמות כג ; לא). "כל המקום אשר תדרֹך כף רגלכם בו, לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם" (דברים יא ; כד). כל הארץ לנו היא! היא שייכת לכל העם, שעדיין רובו מפוזר בארבע כנפות הארץ, אבל עתיד כל העם לשוב לארצו, ועתידה כל הארץ להיות שלנו ורק שלנו. דוקא בזמן-הזה, יותר מאי-פעם באלפיים שנה האחרונות, אנחנו קרובים אל המטרה.
אך טיבעי הוא שככל שאנחנו מתקדמים, כן רבים הקשיים ומתגברים, וההתנגדות אלינו מתרחבת. אין פלא שהקשיים מחלישים וגורמים יאוש, כי אכן הם גדולים. אך לעולם יגבר בנו הכח הפנימי, ומעז יצא מתוק, והמעצורים אשר לרגע נראים כאילו הם מכריעים אותנו, דוקא הם יעמיקו בנו את הכוחות, יחשלו אותנו ויאיצו את המהלכים האלקיים של הגאולה, בהם אנחנו צועדים זה ימים רבים.
בה בשעה שיושבים מדינאים ופוליטיקאים ומתחבטים בשאלות השעה, ומחפשים תשובות בדרך פרגמטית, בחשיבה הגיונית כביכול, בלי שאר-רוח, בלי חזון ובלי מעוף רוחני, מתוך ראִייה נקודתית קצרת-טווח ומתוך מבט של חיי שעה, ומנסים לפתור שאלות של חיי עולם; במקביל להם יושבים אנשי אמונה, אנשי הרוח של האומה, ומעמיקים התבוננות בעניינם של ישראל ובמגמתם המיוחדת, ואורה של האמונה הולך ומתפשט בבתי-מדרשות ההולכים ומתרבים. בכל בית-מדרש מתרבים הספסלים, אור האמונה הולך ומתפשט וכובש את דרכו באומה.
בחמישים שנה האחרונות מתחוללת מהפכה רוחנית. עולם התורה התעצם, ועם הכמות הגדולה מתפתחת איכות עמוקה. חידושי תורה, רבדים חדשים עמוקים של אמונה הולכים ונחשפים, והתורה חוזרת לאכסניה שלה, לארץ-ישראל.
תמיד הרוח נצחה את החומר, החזון ניצח את הפרגמטיזם. השאיפות הרוחניות של ישראל ינצחו, ועם ישראל ימלא את ייעודו המיוחד בשלמות. לצורך מילוי הייעוד הזה, צריך עם ישראל להקבץ מכל הארצות אל הארץ הנבחרת, אל הארץ השמימית, הגבוהה מכל הארצות. כאן הוא יעלה ויגיע למדרגתו העליונה. משום כך מובטחים אנו, שכל הארץ בשלמותה תהיה שלנו בלבד. לא יעלה בידם של קצרי-רוח וקטני ראִייה לעצור את המגמה הזו, המנצחת תמיד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il