ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מצוה לבטל הסכם שכזה

דף הבית ספריה אמונה יש שואלים ארץ ישראל Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

כ"ו באייר ה'תשנ"ד

מצוה לבטל הסכם שכזה


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

יש אומרים, שעל-פי ההלכה אסור לבטל הסכם בינלאומי גם אם הוא מנוגד להלכה, והראיה היא מהשבועה שנשבעו ישראל לגבעונים והברית שכרתו איתם (יהושע ט). אף-על-פי שכל זה היה בטעות, כיון שהגבעונים הטעו את ישראל, ואף-על-פי שזה היה בניגוד להלכה "ואת פי ד' לא שאלו" (יהושע ט ; יד), שנאמר: "לא ישבו בארצך" (שמות כג ; לג), מכל מקום לא הפרו ישראל את השבועה, משום קידוש ד', שלא יאמרו הגויים, שישראל עברו על שבועתם ואין שבועת ד' חשובה בעיניהם (גיטין מו. ורש"י). ואפילו במקום שאין שבועה אלא הבטחה בלבד, בכל זאת חובה לעמוד בהבטחה משום קידוש ד' ושלא יהיה חילול ד' משום ההבטחה.
אך האומרים כן טועים, שאין הנידון דומה לראיה. דבריהם היו נכונים, אילו נחתם הסכם על-ידי נציגי עם ישראל הדוגלים בשם ד', כי אז בביטול ההבטחה יש חילול ד'. אבל הסכם שנחתם על-ידי אנשים שמורדים בשם ד' וכל כולו נובע מתוך התכחשות לתורה ולרצון ד', הסכם כזה הוא בעצמו חילול ד', וביטולו הוא דוקא קידוש ד'.
אני מוצא צורך להביא שוב את דברי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה בקריאתו המפורסמת "לא תגורו", בה הוא אומר (להלכות-ציבור כרוז טז): "חטא ופשע מסירת קרקעותינו של ארץ-ישראל נחלת אבותינו לרשות גויים, אינו אלא חולשה של חסרון דעת אמונה ולא יותר. - וזה לא לטובתם של ישראל אלא לרעתם ולכשלונם חלילה, וכל מה שיעשה במעשה בלתי חוקי זה ובניגוד ובקלקול לשלמות תורת ישראל ולתוקף ביטחון ישראל, אם מצד שיבושי מדינאים או מצד היסוסי תלמידי-חכמים, הוא בטל ומבוטל מעיקרא ולעולם מבחינת הקיימות ההיסטורית והמציאות הממשית של עם ישראל בכוחם של כל ישראל מעתה ועד עולם. ואין לכל זה ערך משפטי וממשי ואי עביד לא מהני ודבר ד' ומשפט תורתו של בורא עולם ונותן חירותו לעמו לעולם יעמוד ויתקיים".
ועוד אמר הרב (ארץ-הצבי כרוז ד): "ביחס לכפיה, מצד מי שהוא להעבירנו על חוקי הבוחר בעמו ונחלתו ברוך הוא, הננו מצווים כולנו במסירות נפש של ייהרג-ואל-יעבור, 'ונקדשתי בתוך בני-ישראל', אפילו על 'ערקתא דמסאנא', וקל-וחומר על המצוה של תורה של יישוב וישיבת ארץ-ישראל השקולה כדברי חז"ל, ככל מצוותיה של התורה". וכן (שם, ממשלת-מיעוט, כרוז ג): "חילול-השם, שאין כמוהו, לשם השם יתברך, בורא העולם וקורא דורותיו ומציב גבולותיו גבולות עמיו ועמו-חלקו, הוא הטראגי-קומדיה, של ביזוי עמנו ומדינתנו בהרכבת ממשלת מיעוט זו על מדינתנו. ו'אין מקיפין בחילול-השם'".
ועוד כתב (ארץ-הצבי כרוז ב): "כל הארץ הזאת היא שלנו, בהחלט, של כולנו, ואינה ניתנת להימסר ממנה לאחרים... אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם, שלא ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא עזבנו... וכן לא נעזוב אותן... ד' צבאות עמנו ומשגב לנו אלקי יעקב, 'ולא נסוג ממך תחיינו ובשמך נקרא, ד' אלקים צבאות האר פניך ונושעה' (תהלים מו ; פ)".
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב