ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שימוש בחשמל בשבת

מרבה בשיעורין

האם איסור מרבה בשיעורים הוא עצמי או משום ריבוי מלאכות. הנפקא מינה לעניין מבעיר וחשמל. לחץ כאן למעבר לשיעור הקודם בנושא (כולל סיכום כתוב)
1939
מוקדש לעלוי נשמת
דוד בן רבקה
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:
מנחות ס"ד. "בעי רבא חולה שאמדוהו לשתי גרורות וכו'"
תוס' שם ד"ה "שתים וכו'"
ר"ן מס' ביצה (דף ט' בדפי הרי"ף) ד"ה "ומיהא וכו'"
חולין ט"ו: "אמר רב דימי וכו' הלכתא השוחט לחולה בשבת וכו'"
תשו' הר צבי או"ח קע"ז קע"ח
שו"ע או"ח סי' שי"ח סע' ב'
שו"ע או"ח סי' רע"ו סע' א'.
באור הלכה שם ד"ה "אין בו סכנה"
שש"כ פרק ל"ב סע' ס"ו והלאה, ובהערות שם


לחץ כאן למעבר לשיעור הקודם בנושא (כולל סיכום כתוב)
עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il