ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

שינוי במנהג ברכת כהנים

דף הבית בית מדרש מדורים חמדת ימים שו"ת "במראה הבזק" Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

כסלו תשע"ב

שינוי במנהג ברכת כהנים


מתוך העלון חמדת ימים
www.eretzhemdah.org


מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

פאדובה, איטליה Padova, Italy
ניסן תשס"ד

שינוי במנהג ברכת כהנים

שאלה
בקהילת פאדובה ישנו מנהג מיוחד: הכהנים מברכים ברכת כהנים אך ורק בתפילת נעילה ביום הכיפורים. המנהג הזה שונה ממה שנוהגים בשאר קהילות באיטליה (שם הכהנים נושאים את כפיהם כל יום טוב בתפילת מוסף, וביום כיפור בשחרית, מוסף ונעילה).
משפחה של כהנים שואלת אותי אם אפשר לעקור המנהג הזה כדי לקיים מצוות ברכת כהנים כפי הנהוג בשאר קהילות באיטליה. לפי דעתי אין סיבה לקיים המנהג הזה, כי לא מצאתי שום ראיה הלכתית עליו.
ועוד, יש כמה אנשים בקהילה שזוכרים שלפני שנות החמישים היו מברכים ברכת כהנים כרגיל.
האם מותר לשנות המנהג ולתת שמחה של מצווה לכהנים שרוצים לקיים מצוות עשה מדאורייתא?


תשובה
הכיוון הכללי הוא שצריך לנסות להרבות בברכת כהנים ככל שניתן1.
ההסתייגות היחידה היא במקרה שלדעת הרב הדבר עלול לפגוע ביחס החיובי של הקהילה לשמירת המנהגים. ונראה שבנידון דידן, כיוון שחוזרים אל המנהג שנהגו בעבר, אין חשש שכזה.

_________________________________________________________________

"בית יוסף" (או"ח סוף סי' קכח) ועיין גם ב"דרכי משה" (שם), שגם ממנו משמע שמסכים עם דבר זה, מלשונו "נשתרבב המנהג". ועיין ב"תחומין" (ב עמ' 345 363), בדיונים לגבי ברכת הכהנים בעיר חיפה.


בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב