ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מסכת פסחים דף צ"ט - ק'

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא פסחים Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (10 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ג תשרי תשע"ד

מסכת פסחים דף צ"ט - ק'


נערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

(צט: תחילת פרק ערב פסחים – ק: 3-)

סעודה בערב פסח ושבת

א. מתי אסור להתחיל לאכול?

משנה - בערב פסח אסור סמוך למנחה (מ-9).

והרי לר"י גם בכל בשבת ויו"ט אסור מן המנחה? (ורי"ס חולק).

 1. 1.רב פפא – בשבת אסור רק מן המנחה (9.5) ובפסח מסמוך למנחה (9).

דחייה – בברייתא אחרת מפורש שגם בשבת מ-9 ((ורב פנחס בן רב אמי אישר ברייתא זו).

 1. 2.רב הונא – החידוש הוא שבפסח אסור גם לרי"ס, שבשבת ויו"ט מתיר.
 2. A.חיזוק -
  שתי ברייתות
  (ק: באמצע)
  תני חדא – שוין שאין מתחילין – בערב פסח, כרב הונא.
  תניא אידך – שוין שמתחילין – לפני שעה תשיעית.
 3. B.קושיא (ק. 5+) – רי"ח פסק בשבת כרי"ס ובערב פסח כר"י,
  משמע שרי"ס חולק גם בערב פסח.

תשובה – שם מדובר במחלוקת אחרת – האם מפסיקים, שבזה פסק רי"ח כרי"ס בערב פסח, ונפרט על זה בחלק הבא.

ב. האם מפסיקים?

כשהתחיל בזמן שמותר, והגיע שבת –

תנאים לגבי ערב שבת -

ר"י – מפסיקים - יעקרו השולחן ויקדשו, ואז ימשיכו (רי"ח – בערב פסח)
רי"ס – לא צריך להפסיק אלא יקדש בסוף (רי"ח – בערב שבת).

אמוראים –

 1. a.רי"ח כאמור – בערב שבת לא מפסיקים (רי"ס), בערב פסח מפסיקים (ר"י).
 2. b.שמואל (כחכמים בירושלמי (תוס')) – פשרה – לא עוקר השולחן, אך פורס מפה מעל האוכל ומקדש (עצם הקידוש הוא מספיק הפסקה).
 3. A.והרי שמואל אמר שמפסיקים לקידוש ולהבדלה? הכוונה ששמים מפה.
 4. B.פריסת המפה אינה חלק מההפסקה, אלא שכשמקדשים צריך לכסות האוכל,
  וכן נהגו אצל הריש גלותא שבקידוש כיסו האוכל,
  וכן מפורש בברייתא שעדיף לא להביא האוכל לפני הקידוש אך אם הביאו יכסו,

ומכאן המנהג לכסות החלות בקידוש.

(לפי ההסבר הראשון ברש"י).

 


שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב