ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה יומית

חומרות והידורים בכשרות

מוקדש לעלוי נשמת
שירה קופרמן ז"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
עיקרי ההלכות
א. נחלקו הפוסקים האם מותר לאדם להחמיר בדבר המפורש בחז"ל להיתר (כגון איסור שהתבטל בששים).
ב. בשאלה הנתונה במחלוקת הפוסקים, טוב ונכון להחמיר. והנזהר בענייני אכילה קדוש יאמר לו.
ג. המהדר בענייני אכילה ועתיד להתארח אצל אנשים יר"ש שלא מהדרים כמוהו, יתייעץ כיצד לנהוג על מנת שלא יגיע לפגיעה וזלזול.
ד. מותר להחמיר ולא לאכול באולם אירועים, מסעדה או מלון, ואין בזה זלזול ברב נותן הכשרות.

א. האם ראוי להחמיר באיסור שהתבטל?
מחלוקת מעניינת נידונה בפוסקים ובבעלי המוסר.
האם מותר לאדם להחמיר על עצמו בדבר שמפורש להיתר בחז"ל, או שמא החמרה בזה אינה ראויה ואף נחשבת כ'מינות'?
לדוגמא, איסור נפל לתבשיל והתבטל בו בששים. האם מותר להחמיר ולא לאכול תבשיל זה?
בשאלה זו יש שלש שיטות בפוסקים:
1. מותר וראוי להחמיר - בפרשת מאכלות אסורות נאמר "כי עם קדוש אתם... והתקדשתם" והחמרה בזה היא בכלל הקדושה.
2. אסור להחמיר - המחמיר בדבר שחז"ל הורו בו להיתר, נראה כ'מין' שאינו מאמין בדברי חז"ל.
3. מותר להחמיר ב'שב ואל תעשה' - המחמיר בשב ואל תעשה (כגון שנמנע מאכילת ספק), לא נראה כחולק על חז"ל, לכן באופן זה מותר1.

ב. הידור בכשרות
למרות האמור לעיל, בדבר שיש בו מחלוקת בין הפוסקים (כגון סוג הבדיקות אותן צריך לבצע בעוף, משך שהיית המשגיח במטבח שמבשלים בו גויים, הגדרת בישול ישראל, מוחזקות נגיעות של חרקים בירקות וכיוצא באלו), טוב ויפה להחמיר. והמחמיר על עצמו בדינים אלו קדוש יאמר לו.
אמנם, יש לשים לב שההידור וההחמרה לא תפגע בדינים אחרים. ובמיוחד יש לשים לב שלא יגיע מחמת חומרה או הידור בבין אדם למקום, לזלזול במצוות שבין אדם לחבירו.
לכן, הרוצה להתקדש ולהחמיר על עצמו בענייני אכילה ועתיד להתארח אצל אנשים יר"ש המקפידים על כשרות כדין אך אינם מחמירים ומוסיפים בהידוריו, טוב שיתכנן צעדיו מראש ויתייעץ על מנת שלא לפגוע במארחיו.
אם הולך לאולם או מלון ולא אוכל שם מחמת שמחמיר על עצמו, אין בזה זלזול במשגיח או ברב נותן הכשרות לפי שאפשר לתלות שנמנע מאכילה מסיבה אחרת וטוב ונכון לעשות כך כשלא יגיע למחלוקת2.
עוד בנושא הלכה יומית

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il