בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

דוד שלום בן סיגל

אבקת חלב עכום וטיולים בבין המצרים

undefined

בית מדרש ג. אסף

תמוז תשע"ה
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. נחלקו הפוסקים האם אבקת חלב המיוצרת מחלב שחלבו גוי מותרת, או שגם עליה חלה גזירת חלב עכו"ם.
ב. למעשה- על פי נהלי הרבנות הראשית יש לסמן מוצרים אלו על מנת שהמעוניינים שלא להקל בזה יוכלו לעשות זאת. בכשרויות מהדרין אין משתמשים באבקת חלב עכו"ם כלל.
ג. ראוי להמנע מטיול של תענוג בבין המצרים. אם יוצאים בכל אופן לטיול- יש להקפיד ביותר על כל כללי הבטיחות מאחר ובימים אלו הסכנה מצויה.

א. אבקת חלב עכו"ם
במוצרים רבים בשוק המזון אחד הרכיבים הוא אבקת חלב.
אבקת חלב מיוצרת בכמה דרכים: א. צמצום חלב בחום לחצי מנפחו המקורי וריסוס הנותר בקיטור עד לאידוי מרבית נוזליו. ב. מריחת החלב על תוף פח רותח וסחרורו עד שהחלב מתקשה על הדופן ג. ייבוש בהקפאה, בדומה לקפה מגורען.
הפוסקים חלוקים האם יש איסור באבקת חלב שיוצרה מחלב שחלבו גוי.
הגרצ"פ פראנק זצ"ל מתיר משני טעמים מרכזיים:
1. לשיטת הש"ך אם אנו יודעים שהגוי חולב על מנת להכין מהחלב גבינה, מותר אח"כ ליהודי לעשות גבינה מאותו חלב ולהשתמש בו, והוא הדין לגבי אבקת חלב.
2. אין לחשוש לחלב טמא מפני שבתי החרושת מקפידים על חלב פרה בלבד.
החזון איש חולק וסובר שאין ללמוד מגבינה לאבקת חלב. לפי שבגבינה הקלו מאחר ואין אפשרות לייצר גבינה מחלב טמא. לעומת זאת, אבקת חלב ניתן לייצר מחלב טמא ולכן גם אבקת חלב עכו"ם אסורה.
למעשה- נהלי הרבנות הם לסמן מוצרים המכילים אבקת חלב עכו"ם על מנת שהמעוניינים שלא להקל בדבר זה יוכלו לעשות כן. כמו כן בכשרויות המהדרין לא משתמשים באבקת חלב עכו"ם 1 .


ב. טיולים בבין המצרים
לצערנו, מאחר ולא זכינו ובית המקדש עדיין לא נבנה, אנו מציינים בימים אלו את האבלות על חורבנו.
מסביב לאבלות זו השתרשו בעם ישראל הלכות ומנהגים שונים.
אחד המנהגים הוא למעט בתענוג בימים אלו. לכן כתב בספר 'יסוד ושורש העבודה'- "וראוי לאדם לסגף את עצמו בכל מה שאפשר ואל יקל בעידונים ח"ו שלא יסיח דעתו מהאבילות".
והגר"ח פלאג'י כתב שעשו תקנה במקומו שלא לטייל בימי בין המצרים.
בנוסף לזה, בימים אלו יש להזהר מסכנה.
לכן ראוי להמנע מטיולים בימים אלו. במקום צורך אפשר להתיר אך בזהירות רבה ותוך שמירה והקפדה על כל כללי הבטיחות הנדרשים 2 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il