ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אכילת דגים ובשר

דף הבית בית מדרש משפחה חברה ומדינה הבית היהודי כשרות Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

טבת תשע"ו

אכילת דגים ובשר


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

א. אכילת דגים ובשר יחד
במסכת פסחים מובא בגמרא שאסור לאכול דג שנצלה עם בשר בתנור אחד. טעם האיסור הוא שבאכילת דג שקיבל טעם מבשר (ולהיפך) יש סכנה ללקות בצרעת 1 .
לכאורה, על פי זה מותר לאכול בשר אחרי דגים (ולהיפך) בלי שום הגבלה, שכן החשש בגמרא הוא רק כאשר דג קיבל טעם מבשר (ממש, ולא טעם בשר בלוע בכלי). למרות זאת, הטור מעיד שאביו -הרא"ש - היה רוחץ את הידיים ומנקה את הפה (על ידי אכילת לחם) בין אכילת דגים לבשר.
ראשונים רבים כתבו שלא צריך לרחוץ ידיים בין דג לבשר, אלא רק לנקות את הפה משאריות הדג או הבשר.
להלכה נחלקו השו"ע ורמ"א. לדעת השו"ע חובה לרחוץ ידיים בין בשר לדג, לדעת רמ"א מספיק לנקות את הפה מהשאריות על ידי אכילה ושתייה של דברים אחרים 2 .
במקום שאוכלים בסכין ומזלג, ולא נוגעים באוכל, לכאורה יש להקל גם לדעת השו"ע 3 .

ב. בישול דגים בסיר בשרי
אף על פי שיש איסור מחמת סכנה לאכול בשר ודגים יחד, אין איסור לבשלם בסיר אחד זה אחר זה בתנאי שהסיר נקי.
הטעם להתיר הוא מפני שאפילו האוסרים נ"ט בר נ"ט לכתחילה, לא אמרו זאת אלא בבשר וחלב, אבל אין סכנה בטעם בשר או דגים שבלוע בסיר אלא רק בטעם בשר המגיע ישירות ממנו אל הדג (ולהיפך).
ואפילו אם בזמן בישול הדגים נשפך שומן או רוטב בשרי על הסיר מבחוץ, מותר 4 .חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב