בית המדרש

  • מדורים
  • פרשת שבוע
לחץ להקדשת שיעור זה

חלומותיו! בריבוי?

undefined

הרב יוסף כרמל

טבת תשע"ח
2 דק' קריאה
בחלומו הראשון של יוסף, במשמעותו ובדרך בה סֻפַּר לאחים, עסקנו בדברינו לפרשיות וישב ומקץ. הסברנו כי ניסיון הפיוס של יוסף לא עלה יפה ותגובת האחים הייתה חד משמעית:
"וַיֹּאמְרוּ לוֹ אֶחָיו הֲמָלֹךְ תִּמְלֹךְ עָלֵינוּ אִם מָשׁוֹל תִּמְשֹׁל בָּנוּ וַיּוֹסִפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ עַל חֲלֹמֹתָיו וְעַל דְּבָרָיו:" (בראשית ל"ז ח)
ננסה להבין מדוע כבר אחרי חלום אחד נקטו האחים לשון ריבוי: חֲלֹמֹתָיו?
אחד הסימנים לכך שזו קושיא חזקה הוא ריבוי התירוצים. נביא חלק מהם ואז, בשולי גלימותיהם של הראשונים, נציע הסבר נוסף.
בדעת זקנים מבעלי התוספות הביאו שני תירוצים: "י"ל שנכתב המקרא על שם העתיד לספר להם חלום אחר. אי נמי בשביל שספרו להם תמיד, כתב חלומותיו".
שני התירוצים קשים כי אין סיבה לכתוב כבר עתה על שם העתיד, שיתפרש מיד בפסוק הבא. אין גם כל סיבה לקרא לחלום אחד שסופר פעמים רבות חלומות.
קושיא זו קשה גם על הסבריהם של הספורנו: "על פרטי החלום שספר"
ובעל אור החיים: "לפי מה שפירשתי שלא היה אלא חלום אחד טעם אומרו על חלומותיו לשון רבים. להיות שהיו בחלומו הרבה פרטים, קמה אלומתי א', וגם נצבה ב', והנה תסובינה וגו', לזה אמר ל' רבים".
רבי חיים פלטיאל ובעקבותיו הריב"א חידשו חידוש ותירצו: "וי"ל דלעיל כתיב ויחלום יוסף חלום ויספר לאחיו, ולא פרסמו הכתוב ונראה שחלם שי' נרות מסובבים נר אחד ואינם יכולים לכבותו" (דבריו מבוססים על המדרש המופיע בגמרא מגילה דף טז ע"ב שרש"י הביאו בפרשת ויחי, בראשית נ' כא).
הריב"א בשם חברו הר"ר אליקים חידש חידוש עוד יותר גדול: "שלכך לא פירש הכתוב החלום לפי שלא נתקיים כמו האחרים וזהו שנאמר ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו חלום זה שלא נתפרש וחלום האלומות הרי כאן ב' חלומות". לדבריו, יוסף חלם גם חלום שלא התקיים כלל ולכן הוא לא פורט בפסוקים, אבל האחים כן מנו אותו כסיבה לשנאה (במסגרת קצרה זו, לא נסביר את ההשלכות המרחיקות לכת שיש לפירוש זה, בע"ה, בלנ"ד, הדברים יתפרשו בקרוב בספרי צפנת שמואל).
המלבי"ם והנצי"ב בהעמק דבר פירשו: "על חלמתיו שזה מורה שמהרהר כל היום למלוך ולהשתרר עליהם, שאין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו". על שניהם קשה שהרי אין זה חלומות אלא הרהורים ולמה כינו את ההרהורים חלומות.
לכן, נציע את הפירוש הבא: יוסף חלם את חלום האלומות פעמיים, כסימן לכך שמדובר בחלום אמיתי, שהוא נבואה שאמורה להתקיים, וגם סיפר לאחיו פרט זה. לכן, האחים שנאו אותו על חלמותיו שמוזכרים בלשון ריבוי. זה היה גם המקור לפרשנות של יוסף לחלומותיו של פרעה:
"וְעַל הִשָּׁנוֹת הַחֲלוֹם אֶל פַּרְעֹה פַּעֲמָיִם כִּי נָכוֹן הַדָּבָר מֵעִם הָאֱלֹהִים וּמְמַהֵר הָאֱלֹהִים לַעֲשֹׂתוֹ:" (בראשית מ"א לב).
כך זכינו לתרץ שני פסוקים תוך שימוש בעקרון אחד.

הבה נתפלל כי חלומותיו של יוסף יתגשמו במלואם
והעולם כולו ילמד במהרה את עקרונות הצדק והאמונה מבניו של יעקב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il