פרשני:בבלי:נזיר סו ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

נזיר סו ב

חברותא[edit]

חטוף ובריך, כשמושיטין כוס של ברכה, הוי מחזר שיתנוהו לך ותברך, ולא תצא בברכת המזמן!  1 

 1.  לשון הרא"ש: "חטוף כוס של ברכה, וכן כל ברכות אל יקדמך אחר".
וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה (וכך אמר גם רב הונא לבנו רבה): חטוף ובריך!
ומקשינן: למימרא דמברך עדיף (וכי המברך עדיף מן השומע ואומר אמן)!?
והתניא: רבי יוסי אומר:
גדול העונה אמן יותר מן המברך!?
ואמר לו רבי נהוראי: השמים (לשון שבועה הוא): שכך הוא הדבר!
תדע שכן הוא, שהרי גוליירין (חלשים) מתגרין במלחמה תחילה, וגבורים, הפרשים הבאים אחריהם הם הנוצחים, ושם נצחון המלחמה הוא על הפרשים הגומרים.
וכן גם באמן שאחר הברכה, נקראת הברכה על שם הגומר דהיינו העונה אמן.
הרי למדנו שגדול העונה אמן יותר מן המברך, ולמה אמרו רב ורב הונא לבניהם שיהיו הם המברכים!?
ומשנינן: תנאי היא שנחלקו בדבר, ורב ורב הונא סוברים כהאי תנא, דתניא:
כתיב (נחמיה ט א) " "ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה"
"ויברכו שם כבודך" זה המברך.
"ומרומם על כל ברכה ותהלה", זו עניית אמן.  2 

 2.  נתבאר על פי רש"י בברכות נג ב; וראה שם ברש"י, שהפסוק בנחמיה מדבר על המקדש, ושם היו עונים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", אלא שהוא במקום עניית אמן בגבולין.
הרי אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, אלא שממהרין למברך תחילה.
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך", אל תקרי "בניך" אלא "בוניך".הדרן עלך פרק הכותים אין להם
וסליקא לה מסכת נזיר


דרשני המקוצר[edit]

מסכת נזיר בפירוש פרשני

דף ב ע"א | דף ב ע"ב | דף ג ע"א | דף ג ע"ב | דף ד ע"א | דף ד ע"ב | דף ה ע"א | דף ה ע"ב | דף ו ע"א | דף ו ע"ב | דף ז ע"א | דף ז ע"ב | דף ח ע"א | דף ח ע"ב | דף ט ע"א | דף ט ע"ב | דף י ע"א | דף י ע"ב | דף יא ע"א | דף יא ע"ב | דף יב ע"א | דף יב ע"ב | דף יג ע"א | דף יג ע"א | דף יג ע"ב | דף יד ע"א | דף יד ע"ב | דף טו ע"א | דף טו ע"ב | דף טז ע"א | דף טז ע"ב | דף יז ע"א | דף יז ע"ב | דף יז ע"ב | דף יח ע"א | דף יח ע"ב | דף יט ע"א | דף יט ע"ב | דף כ ע"א | דף כ ע"ב | דף כא ע"א | דף כא ע"ב | דף כב ע"א | דף כב ע"ב | דף כג ע"א | דף כג ע"ב | דף כד ע"א | דף כד ע"ב | דף כה ע"א | דף כה ע"ב | דף כו ע"א | דף כו ע"א | דף כו ע"ב | דף כז ע"א | דף כז ע"ב | דף כח ע"א | דף כח ע"ב | דף כט ע"א | דף כט ע"ב | דף ל ע"א | דף ל ע"ב | דף ל ע"ב | דף לא ע"א | דף לא ע"ב | דף לב ע"א | דף לב ע"ב | דף לג ע"א | דף לג ע"ב | דף לד ע"א | דף לד ע"ב | דף לה ע"א | דף לה ע"ב | דף לו ע"א | דף לו ע"ב | דף לז ע"א | דף לז ע"ב | דף לח ע"א | דף לח ע"ב | דף לט ע"א | דף לט ע"ב | דף מ ע"א | דף מ ע"ב | דף מא ע"א | דף מא ע"ב | דף מב ע"א | דף מב ע"ב | דף מג ע"א | דף מג ע"ב | דף מד ע"א | דף מד ע"ב | דף מה ע"א | דף מה ע"א | דף מה ע"ב | דף מו ע"א | דף מו ע"ב | דף מז ע"א | דף מז ע"ב | דף מח ע"א | דף מח ע"ב | דף מט ע"א | דף מט ע"ב | דף נ ע"א | דף נ ע"ב | דף נא ע"א | דף נא ע"ב | דף נא ע"ב | דף נב ע"א | דף נב ע"ב | דף נג ע"א | דף נג ע"ב | דף נד ע"א | דף נד ע"ב | דף נה ע"א | דף נה ע"ב | דף נו ע"א | דף נו ע"ב | דף נז ע"א | דף נז ע"ב | דף נח ע"א | דף נח ע"ב | דף נט ע"א | דף נט ע"ב | דף ס ע"א | דף ס ע"ב | דף סא ע"א | דף סא ע"ב | דף סב ע"א | דף סב ע"ב | דף סג ע"א | דף סג ע"ב | דף סד ע"א | דף סד ע"ב | דף סה ע"א | דף סה ע"ב | דף סו ע"א | דף סו ע"ב