בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק ה - אורות ישראל המבואר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

פרק ה פסקה טו

לע"ל עמ"י ישפיע רוח בצורה של עונג.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

איר תשס"ט
עד תור הגאולה העתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלהים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל נשאר בלב טינא על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת להנפש הברברית להתפשט בכל מאוייה. אבל בבא התור של אור העולם להגלות, יודע לעולם, שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם, את אושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר מבלעדו הוא שלול כל ערך. ועונג ואושר זהו דבר השוה לכל, עכ"פ לחשוק בו, ואת המקור המשפיע אושר ועונג מכבדים ומחבבים, וע"כ "יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי".


עד דור הגאולה עמ"י לא נותן לצדדים הברבריים באנושות לצאת לפועל ולכן יוצר כעס על יראל שחוסמים את הכוחות הנמוכים.וזה דווקא במציאות כזאת שהעולם נמוך ומקולקל אבל כאשר העולם הולך ומתעלה ומתרפא מן הרשעות והברבריות הרי שהעולם ידע שישראל משפיעים דרכי חיים של עונג ואת אושר החיים שמבלעדו אין כל ערך ומשמעות ואז יחשקו האומות בישראל שמשפיעים עונג. וזה יקרה רק כאשר עמ"י יגלה בעצמו את האמונה בצורה שלמה ומתוך כך זה יאיר לכל העולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il