ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך בראשית

מה נברא ראשון?

מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
בתלמוד מסופר (מגילה ט.) על תלמי מלך מצריים, שדרש מהיהודים לתרגם לו את התורה ליוונית. שלחו לו היהודים 72 זקנים, והוא ציווה על כל אחד מהם לתרגם את התורה לבדו בצורה מדויקת. כדי להבטיח שהתרגום יהיה מדויק, ולא יוכלו הזקנים לתאם גרסאות מזויפות, הושיבם תלמי ב- 72 חדרים נפרדים.
בכל זאת, מחשש לטעויות קשות בהבנת התורה, שינו הזקנים במספר מקומות את התרגום. נעשה נס, וברוח הקודש שינו כל הזקנים את התורה באותם מקומות, וכך כל התרגומים היו שווים.
השינוי הראשון נגע בפסוק הראשון בתורה, שבו נאמר: "בראשית ברא אלוקים". חששו הזקנים, שיטעו הגויים ויאמרו: לאלוקים קדמה ישות אחרת בשם – 'בראשית', והיא שבראה את העולם. לפיכך שינו וכתבו – 'אלוקים ברא בראשית...".
במבט ראשוני – טעותם של הגויים נראית טפשית, שהרי לנו ברור שהמילה בראשית' נוגעת במימד הזמן, 'בראשית' לשון התחלה, ואין מדובר בעצם או ישות. אמת, טעות זו אינה הולמת את לשון הכתוב, ובכל זאת מי שמעמיק בפסוקים הראשונים בתורה, ישים לב שאכן בלשון הכתוב לא ברור – מה נברא בתחילת העולם.
אמנם, הילדים שרים – 'מה ברא ה' ביום הראשון? ועונים – את האור ואת החושך!' אך בלשון הכתוב, מופיעים בתחילה דברים אחרים שנבראו: "בראשית ברא אלוקים – את השמיים ואת הארץ"! גם המים מוזכרים לפני האור, "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים". ואכן המדרשים והמפרשים מרגישים בקושיות וסתירות אלו, וכבר נשתברו תילי תילים של קולמוסים בעניין. במיוחד האריכו הקדמונים בביאור המילה - 'בראשית', אשר היא לבדה מכילה המון רבדים ומשמעויות.
בנוגע לשאלה – מה נברא ראשון בעולם, שמעתי נקודה עמוקה ויפה בשם האדמו"ר האחרון ממז'יבוז' זצ"ל – תורה קדמה לעולם, אם כן היא נבראה ראשונה. וכיוון שהמילה הראשונה בתורה היא – בראשית, נמצא שהדבר הראשון שנברא בעולם היא המילה – 'בראשית'.
במילים אחרות, הדבר הראשון שנברא בעולם הוא – מושג הזמן. 'המילה בראשית' משמעותה 'התחלה', כשיש התחלה והמשך יש 'זמן'.
בכיוון זה, מדהים לגלות בדברי רש"י הראשון בתורה, שהתורה הייתה צריכה להתחיל בציווי – "החודש הזה לכם". ציווי זה מבטא את לידת עם ישראל. גם ציווי זה עוסק ביצירת מושג הזמן, יצירת לוח השנה היהודי. אם כן גם העולם וגם ישראל, שתי ההתחלות של העולם, נולדו ביצירת מושג הזמן.
בריאת העולם היא המעבר מה'אין סוף' ל'סוף'. כניסה למושגי הזמן. לכן הבריאה מתחילה בבריאת מושג זה. (אפשר גם לראות הדרגה בבריאת העולם מרוחניות לגשמיות – בתחילה נברא מושג הזמן הרוחני והמופשט. אחר כך – האור, הנראה בעיניים גשמיות, ובכל זאת הוא רוחני. אחר כך המים הגשמיים, אך עדיין נוזלים ומתפשטים כרוח. ורק ביום השלישי – האדמה החומרית והמוגבלת).
רעיון זה הולם את ימי המעבר מתקופת החגים לשנת החולין האפורה. בימי החגים אנו ממריאים למימד האין סופי, זוכים לצאת מגבולות הזמן הרגיל אל החופש הרוחני והגשמי. בימים אלו, עלינו לברוא את מימד הזמן, להכניס את הקדושה לשגרה הקצובה והמדודה.
ובימים אלו, כשעם ישראל עומד במערכה מול אויביו, עלינו להכניס את כוחות הנצח שלנו, להתמודדות המדודה והפרטנית ההולמת באויב ומביאה ביטחון עד לפרטים הקטנים. העובדה שאנו עם נצח, לא מהווה תירוץ להתעלמות מבעיות השעה, אלא עליה להפיח רוח וגבורה להתמודדות היודעת לתת פתרון עד לפרט הקטן. ויהי רצון, שתהיה זו התחלה טובה לבריאה גדולה של כוחות חיים וטוב.
עוד בנושא בראשית

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il